Γ‡a y est j'ai enfin compris cette merde.

SUTOM #7 3/6

πŸŸ₯πŸŸ₯🟦πŸŸ₯🟦🟦🟑
πŸŸ₯πŸŸ₯🟦πŸŸ₯🟦πŸŸ₯πŸŸ₯
πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯

sutom.nocle.fr

Allez l'anglais on est fous

Wordle 209 4/6

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ¨πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

powerlanguage.co.uk/wordle/

Follow

C'est bon j'ai compris le principe je n'y jouerai plus jamais de ma vie

Β· Β· Web Β· 2 Β· 0 Β· 2

SUTOM #8 4/6

πŸŸ₯🟦🟑πŸŸ₯🟑🟦🟦
πŸŸ₯🟦🟦πŸŸ₯🟦🟦πŸŸ₯
πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯
πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯

sutom.nocle.fr

(Ou pas)

Beaucoup moins bien

Le Mot (@WordleFR) #6 6/6

πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 210 4/6

⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
⬜🟩⬜🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

SUTOM #9 5/6

πŸŸ₯🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯🟑🟦
πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦
πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟑🟦
πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟦
πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯

sutom.nocle.fr

Le Mot (@WordleFR) #7 5/6

β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
β¬›β¬›β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 211 4/6

⬜⬜🟨⬜🟨
🟩🟨🟩⬜⬜
🟩⬜🟩⬜⬜
🟩🟩🟩🟩🟩

@tcit Je trouve aussi que c'est plus simple en anglais

Sign in to participate in the conversation
Mastodon by tcit

This is my personal Mastodon server, with a few extra people on it.